fredag 22. april 2016

Kurs for lærere og kulturskolelærere i animasjon

På fredag arrangerte jeg kurs for lærere og kulturskolelærere i animasjon i Animasjonsstudioet på Norsk filminstitutt.  Dette ble et popullært tilbud med fullt kurs og deltagere fra både Danmark, Ski, Finnmark, Elverum, Vestnes og Bergen. 
Det var en god stemning gjennom hele kurset, selv om få kjente hverandre fra før. I animasjonsprosjekter er en helt avhengi av godt samarbeid for å komme i mål. Det er mange oppgaver som må fordeles og løses, og da kommer en tett på hverandre. På slike kurs liker jeg å la de som allerede er kolleger jobbe sammen. Jeg deler også kulturskolelærere og lærere på egne grupper. Dette fungerer veldig fint, og de kan underveis utveksle tanker og ideer som gjelder for den gruppen barn de selv arbeider med. 

De lagde noen flotte filmer på den tiden vi hadde til rådighet. I kursene mine er det både teoretisk foredrag om animasjon som læringsmetodikk og en praktisk del hvor en øver på alle ledd i en animasjonsprosess.
Har du lyst å lære mer om animasjon som læringsmetodikk, er det bare å ta kontakt. Jeg tilpasser kurs for både barnehageansatte, kulturskolelærere, lærere og andre som arbeider med barn/ ungdom

Ingen kommentarer: