Læremidler

Læremidler 
Animasjon i skole og kulturskole

ANIMASJONSbok
- en veiledning i animasjonsarbeid med barn.
En lærebok skrevet for voksne som vil sette i gang med animasjonsprosjekter med barn og ungdom. Boken er spesielt skrevet for lærere som vil benytte animasjon som en læringsmetodikk i skolen

Utgiver: Norsk kulturskoleråd
Kr. 250,00
Boken kan bestilles fra:
bente@animasjoniskolen.vpweb.no


Oppgavehefte i animasjon
Her finner du animasjonsoppgaver som er laget for elever fra 4 - 10. trinn. Alle oppgavene er tverrfaglige og tar utgangspunkt i kompetansemål fra Kunnskapsløftet.  Oppgavene er laget i skjema som kan benyttes til vurdering. Hver oppgave har inntil 5 variasjoner for gruppeanimasjon, inspirasjonsdel for læreren og tips for å lykkes.

Heftet leveres med kopioriginaler og er på 36 sider. Det kan kjøpes enkeltvis.

Animasjonshefter
- veiledning i å laga animasjonsfilm
for 4- 10. trinn
Disse heftene er skrevet for barn og ungdom som lager animasjonsfilm. Her kan de lese om grunnleggende animasjonsteknikker, bruk av programvare for animasjon og redigering. Heftet er godt illustrert med bilder som bidrar til å forklare de ulike arbeidsoppgavene i en animasjonsprosess. Ved bruk av disse heftene kan elevene enkelt finne fram til ønsket informasjon på egen hånd. Heftene inneholder også enkle skjema som hjelper til med planlegging og gjennomføring av animasjonsprosjekter.

Selges som klassesett på 20 eller 30 stk
Send mail for pristilbud: bente@animasjoniskolen.vpweb.no

Kort om kort

Manushefter for ungdomsskolen og elever i
videregående opplæring
Kort om Kort er et hefte som gir en grunnleggende innføring i å skrive manus for animerte kortfilmer. I heftet får eleven tips til hvordan en bør gå fram fra idè til ferdig animert kortfilm. 
Heftet er rikt illustrert og inneholder også enkle skjema som hjelper til med planlegging og gjennomføring av animasjonsprosjekter.


Selges som klassesett på 20 eller 30 stk
Send mail for pristilbud: benteaasheim45@gmail.com