onsdag 2. september 2015

Olderdalsfiskene

I dag har jeg gjennomført prosjektet "Kan fisker snakke?"Olderdalen skole i Kåfjord/Troms. Her var jeg sammen med alle elevene fra 4.- 7. trinn. Dette er et prosjekt i regi av Den kulturelle skolesekken i Troms, hvor elevene skal få møte kunst og kultur i sin skolehverdag. 
Målet med opplegget var å lære barna hvordan de kan bruke digitale verktøy (iPad) til å formidle egne historier. 


Elevene ble fordelt mellom tre filmstasjoner med ulike teknikker; Cut- out, Pixillasjon og direkteanimasjon. Og forhåpentligvis ble elevene fristet til å lage mer film selv etter hvert, det var i alle fall mange som rakk opp handa da jeg spurte om det!
På filmen nedenfor har alle elevene animert hver sin fisk og lydsatt denne. De var fire elever på hver gruppe og hadde 20 minutter til rådighet på denne stasjonen

Ingen kommentarer: