onsdag 12. august 2015

Kick-off med animasjon

Larsgården skole hadde planleggingsdag med animasjons-
kick off før skolestart i dag! Jeg opplever det som fantastisk flott når et helt personale deltar på samme kurs; da stiller de alle på lik linje og kan hjelpe hverandre når animasjon skal benyttes som læringsmetodikk i klassene. Vi må huske at digitale ferdigheter i skolen faktisk er likestilt med ferdighetene skriving, lesing, muntlighet og regning. Og det tok Larsgården skole på alvor når de bestemte seg å avsette en hel planleggingsdag til å kurse lærerne i metodikken og teknikken.
Tusen takk for en flott og morsom dag med dere!
Ta en titt på filmene:
Ingen kommentarer: