fredag 14. mars 2014

Vikinger fra Moltemyr skole

 I regi av Den Kulturelle Skolesekken i Aust- Agder, har jeg hatt et verksted for 6. trinn på Moltemyr skole ved Arendal. Elevene fikk velge blant en rekke faglige tema for animasjon, og det viser seg at temaet vikingtid nok en gang gikk av med seieren. Det er noe med den perioden som fascinerer barna, og jeg merker at veldig mye av kunnskapen sitter selv om det var en stund siden de hadde arbeidet med temaet i samfunnsfagtimene. 
 Denne gangen skulle alle vise en liten flik av dagliglivet til vikingene, og selv om alle hadde samme oppgave så vil dere se at de valgte ganske så ulike sider å vise fram. Spennende, synes jeg!  
 Det er viktig å huske når en ser disse filmene at barna viser mye mer kunnskap enn hva handlingen forteller om; figurene har tidsriktige klær, husene er slik de ble bygd i vikingtiden, de har riktige redskaper og dyra på gården er de som vikingene hadde. Mye skjult kunnskap altså!

Ingen kommentarer: