søndag 8. desember 2013

Spennende renessanse- animasjon ved Karlsrud skole


Leonardo Da Vinci i aterlieet sitt!

Jeg er veileder for SKUP- prosjektet ved Karlsrud skole i Oslo. Det er et prosjekt i regi av Den Kulturelle skolesekken og Høgskolen i Oslo hvor skoler som vil fordype seg i en kunstform kan søke støtte for dette. Karlsrud har valgt animasjon som læringsmetodikk, og jeg er så heldig å få være involvert på 2. året som veileder. Målet er at de etter hvert skal drive arbeidet fremover selv, og skolen har til det formålet fått masse utstyr og kompetanse i løpet av prosjektperioden. Jippy!
Så nå har jeg i tre dager animert renessansen på 7. trinn, sammen en skikkelig morsom og fantastisk gjeng! Og ikke minst sammen med lærere som virkelig ser hvor stor glede barna har av dette arbeidet, og at de faktisk lærer mye av å animere tema fra fag!
Her ser vi et av Da Vincis lik han brukte for å forske på kroppens anatomi.

7. trinn har valgt å fordype seg i renessansen. I forkant har de lest om tema, og på første prosjektdag fikk de utdelt fem ulike oppgaver fra renessansen. Sammen skulle de utforme et manuskript som forteller om denne tidsperioden; Kjetteri, hekser, kirkens lære, kunsten, vitenskapen og dagligliv. Elevene hadde ingen problemer med å sette seg inn i oppgavene- og etter hvert skjedde det som alltid skjer ved slike prosjekter; De kom over problemstillinger som de måtte forske litt for å finne svar på. Som feks: Hadde de elektrisitet? Hvordan så husene ut? Hvilke klær bar de? Var kirkene bygd av tre eller mur? Og det er akkurat dette vi vil oppnå. Eleven er motivert i å tilegne seg kunnskap for å lage en så tidsriktig film som mulig.

iPadene ble flittig brukt til informasjonssøk i planleggingsfasen, her var ingen ting overlatt til tilfeldighetene! Det er ikke sikkert at all informasjon og kunnskap elevene sitter på kommer frem i filmene, men det er ingen tvil om at barn lærer mye når de snakker om temaet, leser om temaet og tar aktive valg på akkurat hva av dette de vil vise av sin kunnskap i filmen.

Med tre dager å ta av, fikk vi god tid til både research, planlegging, animasjon og redigering! Elevene arbeidet veldig hardt hele veien, og var veldig stolte da vi kunne vise frem fem filmer med tema fra renessansen på siste prosjektdag. - og til tross for hardt arbeidspress, alle mente at det var absolutt verdt innsatsen, og ved en håndsopprekning ville alle lage mer film ved en senere anledning. Hurra! Ingen ting gleder meg mer enn det! 

I tillegg til arbeidsiveren, må jeg si at jeg ble veldig imponert over de flotte miljøene og figurene elevene lagde. Det gjør seg virkelig godt og ta seg god tid til dette arbeidet. Jeg synes det visuelle ble meget bra i alle filmene.
Vi benyttet selvfølgelig animasjonsboksen for iPad!  (- Og her klarte jeg å bli med på et bilde også gitt! :-)

Jeg skal tilbake til Karlsrud allerede i januar. Jeg har begynt å glede meg allerede. 
Ta en titt på filmene. Resten av filmene kommer i morgen...
De er komprimert, og egner seg ikke for visning på stor skjerm.


Ingen kommentarer: