tirsdag 5. oktober 2010

Animasjon i Stavanger

I dag møtte 10 lærere fra Stavanger til animasjonskurs på Stavanger Kulturskole. Noen hadde laget animasjonsfilm før, mens andre var helt ferske i "faget"  Felles for alle var at de hadde lyst til å sette i gang med animasjonsprosjekter på skolen sin, og trengte derfor litt input på hvordan det kan gjøres.
 Men hva gjør folk som allerede kan å animere på mitt kurs? 
Hmmm, det lurte jeg ganske mye på selv når jeg plutselig så et kjent navn på lista mi! Gosen skole i Stavanger har lenge drevet med animasjon, og de har til og med et eget nettsted hvor noen av filmene ligger. (Se link til høyre; Kreativ film) Vel, jeg var ikke snauere enn at jeg spurte Alexander fra Gosen skole om hvorfor han kom på kurs- de har jo laget så mye fint der tidligere! Vel, svaret jeg fikk fikk meg til å smile bredt; Nå var de hele tre lærere som skulle satse på animasjon i skolen. De hadde til og med fått sitt eget animasjonrom i et nytt skolebygg. Sammen vil de utvikle en felles forståelse for hvordan de skal drifte sine animasjonsprosjekt, og syntes derfor det var lurt å komme på kurs til meg. Jeg er beæret! De stilte med tre lærere, og det er en kjemperessurs for de elevene som er så heldige og går på Gosen Skole. Jeg håper vi etter hvert kan utveksle filmer og erfaringer, dette er kjempespennende!
Som nevnt tidligere, så var det deltagere i dag som allerede kunne det grunnleggende ved selve animasjonsprosessen. Som kursleder er det moro å se hvordan kursdeltagerne raskt finner sine roller, akkurat som elevene. De som allerede kunne å animere og redigere gjorde en kjempeinnsats i å veilede resten av gruppa i dag. I skolen tar de elevene "som allerede kan det" ofte litt over, og har ofte vansker med å slippe til de som faktisk trenger å lære teknikkene. Det skjedde heldigvis ikke i dag! Som lærer prøver jeg noen ganger å fordele arbeidet slik at alle lærer det som trengs for å fullføre et prosjekt, og det medfører at det ikke alltid er den "beste" redigereren eller den "beste" animatøren som utfører oppgaven.
Og sånn må det bare være noen ganger, synes jeg! Ingen kommentarer: