onsdag 29. januar 2014

"Si det!" på Ellingsrud skole, del 2


Jeg og min søster, kunstner Elin Aasheim, har vært på vårt 2. besøk på Ellingsrud skole. Ny klasse, nye fine ungdommer og nye meninger, tanker og ønsker fra 8. trinn! Vi er godt inne i vår turne med Den Kulturelle Skolesekken i Oslo, og vi merker allerede både likheter og forskjeller i hva barn og ungdom ønsker å formidle via sine "Si det!"- filmer. 

Det er ikke bare det som vises på film som kommer frem, vi får mange andre erfaringer også som vi tar med oss videre og vil summere opp i en endelig rapport når prosjektet er ferdig ved skoleårets slutt. Spørsmål vi stiller oss underveis er blant annet; Er det noen forskjeller på hva barn og ungdom fra østkanten formidler i forhold til de fra vestkanten? (Vi besøker bevisst skoler  og områder som skiller seg fra hverandre slik det fremstilles i  media. Østkantskoler, vestkantskoler, Steinerskolen, Sykehusskolen, Den tyske skolen, mm..) Hva er likhetene? Har alder noen betydning for hva som formidles og hvordan det formidles? Kan man i et slikt prosjekt i det hele tatt se noen likheter og forskjeller i barnas håndtering av digitale verktøy eller evner til å uttrykke seg kunstnerisk via en skulptur? 

 Vi vet ikke, men vi opplever at vi reflekterer mye underveis og undrer oss over om kulturell bakgrunn, bosted, skolekultur  og alder vil vises i filmene vi sitter igjen med i slutten av prosjektet. Foreløbig er 8. trinn mer opptatt av kjærlighet enn 4. trinn! :-)

Noe endelig svar får vi nok ikke, men noen indikasjoner kan kanskje filmene gi oss.... Bla deg nedover i bloggen og se de andre filmene. Hva finner du ut av? 
(Bilder fra prosjektet kommer etter hvert)
(Filmen er komprimert og anbefales ikke for visning på stor skjerm) 

Ingen kommentarer: