onsdag 1. februar 2012

Animasjon som valgfag?

...Det er mitt håp for fremtiden når alle ungdomsskoler skal iverksette de nye valgfagene i skolen fra høsten av. Animasjon har en naturlig plass i valgfaget "Produksjon for sal og scene"

I dag holdt 6 kursholdere, i regi av Fellesrådet for kunstfag i skolen (FKS), minikurs for lærere ved Engebråten ungdomsskole i Oslo. Målet vår å vise hvordan en kan arbeide kreativt i skolen med film, musikk, dans, drama og skriving. Jeg representerte MediePedagogene og ga 10 av lærerne et lite minikurs i hvordan de kan arbeide med animasjon på skolen.
I løpet av to timer fikk lærerne en kort presentasjon av mine arbeidsmetoder, før de fikk prøve seg som animatører! Jeg får håpe det ga såpass mersmak at animasjon blir et av tilbudene fra høsten av!
Kari er vikarierende leder for FKS. Hun har lagt ned en kjempeinnsats for å få gjennomført denne dagen på Engebråten skole! Alle ungdomsskoler burde hatt en tilsvarende kursdag, synes jeg!
Dagen ble avsluttet med et dialogmøte hvor alle kursholderne, representanter fra ulike fagtidskrifter, skolens ledelse og noen lærere, FKS og utdannigsetaten var representert. De fleste kursholderne meldte at lærerne ønsket ØKT kompetanse, og hilser valgfagene velkommen dersom tid til kompetanseheving og rammefaktorene for å gi gode tilbud kommer på plass! Det blir spennende å se hva som skjer innenfor kompetansehevingen fremover- det er viktig at en gryende iver for  f.eks animasjonsfilm ikke blir hemmet av at en verken har tid eller ressursser til å lære håndtverket godt nok til å gjennomføre en undervisning med animasjon som metode.

Ingen kommentarer: