mandag 8. mars 2010

DKS.kurs på Søndeled


Jeg turnerer fortsatt med prosjektet "Animerte kunstverk- kulturarven vekkes til live" gjennom den kulturelle skolesekken i Aust- Agder.

I dag hadde Søndeled skole den første av i alt 5 dager med animasjon. Jeg er til stede som veileder på de to første dagene. Målet er at lærere og elever skal bli så trygg på bruk av animasjonsutstyret at de klarer de resterende tre dagene av prosjektet uten instruktør. I løpet av 5 dager skal de lage 6 animasjonsfilmer hvor kjente kustverk fra nasjonalromantikken, ekspresjonismen og realismen skal vekkes til live.

Følg med i morgen for oppdateringer!

Ingen kommentarer: