fredag 11. mars 2016

2. Trinn animerer skoledagen sin


Jeg har besøkt 2. trinn på Abildsø skole i Oslo; Det var på tide å besøke min sønns klasse! Noen elever hadde tidligere animert med meg på vennegruppe eller på skolefritid, så nå var det på tide at hele klassen fikk prøvd seg. I samarbeid med kontaktlærer Eva, sørget vi for at elevene forberedte sine fortellinger på skolen før min ankomst. Elevene bestemte seg for at de ville animere "En skoledag i 2B", med alt det innebærer! 

Elevene bestemte at de ville fortelle fra forskjellige fag og fra friminuttet. I grupper skrev de manus for fortellingen, og etterpå lagde de figurer og rekvisitter. Jeg må si jeg ble veldig imponert da jeg kom til skolen for første filmdag og så hvor godt forberedt alle var.Vi brukte to skoledager på å filme alle scenene på to filmstasjoner. De andre elevene satt rolig og arbeidet med andre skoleoppgaver mens de ventet. Selv om de er 2. klassinger, synes jeg det er et viktig poeng at de føler at de har gjort jobben selv. Det betyr at jeg er nøye med å instruere litt i forkant, men resten av jobben fikser de fint alene. Og dette klarte de med glans. Det er kun på redigering av lyder det er behov for at jeg bidrar mer for denne aldersgruppen! 
Ta en titt, filmen gir en god innføring av en 2. klasses opplevelse av skolehverdagen. 
(Filmen er komprimert og egner seg ikke for visning på stor skjerm)

Ingen kommentarer: