torsdag 23. april 2015

Sirkelanimasjon i Kristiansand

For noen uker siden hadde jeg animasjonskurs for førskolelærere i Kristiansand. Der har animasjon blitt veldig popullært, og i denne kursrekka har jeg nå kurset ca 75 førskolelærere. Dette har vært halvdagskurs, så tiden var svært begrenset. I dette kurset la jeg vekt på at deltagerne skulle lære ulike teknikker som egner seg i barnehagen. Metoden jeg brukte var at alle deltagerne fikk ca 20 min på hver filmastasjon før de skiftet. Og alle var innom alle fem stasjonene. Alle stasjonene hadde materiell og utstyr til ulike teknikker, så deltagerne sparte tid ved å ikke lage tingene selv.
Her kan dere se tre av filmene som ble laget:


Ingen kommentarer: