torsdag 30. oktober 2014

Si det! på Bryn skole

Da er jeg og min søster Elin i gang med vårt 2. år i Den kulturelle skolesekken i Oslo med produksjonen "Si det- et skulpturelt animasjonsverksted" Prosjektet er forklart tidligere i bloggen, men her kommer en kortversjon; Vi besøker ulike skoler i Oslo og utfordrer elevene vi møter til å fortelle oss noe de er opptatt av. Det kan være noe de mener, føler eller noe de går rundt og tenker på. Vi lurer på om barn er opptatt av ulike ting ulike steder i byen. Er det noen forskjeller mellom øst og vest? Hvordan vil de ulike elevgruppene angripe oppgaven, og vil skolekulturen komme til uttrykk i filmene? Kanskje er det lettere å "si det" via en leireskulptur?
I løpet av denne tiden har vi gjort oss opp mange tanker omkring dette, men vi har på langt nær konkludert med noe som helst. Det eneste vi konkluderer med så langt er at vi storkoser oss i møtet med elevene. De er veldig ivrige og veldig takknemlige for denne muligheten til å arbeide kreativt. På Bryn skole møtte vi en super 6. klasse som virkelig var engasjerte! De gjøv løs på oppgaven med masse entusiasme, og produserte mange supre filmer som til slutt ble satt sammen til en "klassefilm"- et dokument av hva 6. trinn på Bryn skole var opptatt av i Oktober 2014


Ingen kommentarer: