søndag 29. september 2013

Nye animasjonskurs for lærere!

Da er høstens animasjonskurs for lærere annonsert, og påmeldingen har åpnet! Erfaringsvis så fylles kursene fort opp, så her gjelder det å være kjapp!

Dette er animasjonskurs for lærere, som har hovedvekt på hvordan lærere kan benytte animasjon som læringsmetodikk i skolen. Kurset har både en teoretisk og en praktisk del, og foregår med iPad som verktøy! Vi skal også ta i bruk den nye iPadkassen som er svært godt egnet for å animere i. Det er ikke behov for noen forkunnskaper om animasjon.

FILM og KINO står som arrangør, og påmelding foregår her:
http://www.kino.no/filmkino/skolekinonytt/

Datoer: 11. oktober og 27. november
Tid: 10.00- 16.00
Sted: Filmens hus i Oslo


Ingen kommentarer: