mandag 1. oktober 2012

Animasjonskurs for lærere i Sandnes

  Jeg fortsetter min turne i regi av Film og Kino, og i dag var det lærere fra Sandnes som fikk en introduksjon i hvordan de kan benytte animasjon som læringsmetodikk i skolen. Overraskene nok, kom flertallet av lærerne fra videregående skole. Det er en veldig positiv utvikling, synes jeg. Lærere jeg treffer på kurs sier ofte at det er en utfordring å finne tid til å animere i en hverdag hvor den enkeltes lærers fag er høyeste prioritet, og samarbeid på tvers av fagene ofte er vanskelig. Mange skoler har mye å lære av hvordan de sammen kan arbeide mot kompetansemålene. - For som jeg alltid sier: Det finnes mange veier mot målet, og tverrfaglig samarbeid kan lette læringen for mange elever.
Tusen takk til Filmkraft Rogaland som var vertskap for kurset!

Kursdeltagerne i dag var veldig flinke til å fortelle uten bruk av unødvendige replikkvekslinger. Ved bruk av bilder og lydeffekter fikk de fortalt sine historier på ypperlig vis. Bare ta en titt: 
(Filmene er svært komprimert og egner seg ikke for visning på stor kjerm)


Ingen kommentarer: