mandag 26. september 2011

Båter, sauer og promp!

 Det var noe av det elevene i 6. klasse på Hornnes skule var opptatt av i dag! Vi har nemlig begynt vårt todagersprosjekt med å animere vikingtiden! ...og selv om filmene ikke handler om verken båter, sauer eller promp, så var dette faktisk noen av diskusjonenene som gikk rundt bordene i dag. 

Hva vil vi egentlig fortelle om vikingene? Hva er viktig å ha med og hva er mindre viktig?
Denne sauen fikk i alle fall en rolle!
Etter litt diskusjon rundt tema dukket elevene ned i lærebøkene for å finne informasjon om de oppgavene de ble tildelt, og ut i fra det kom de opp med tre gode historier som vi skal arbeide videre med i morgen.
 Her planlegges en historie om vikingferder!
Her ser dere HARALD HÅRFAGRE som frir til GYDA. Men som dere ser av det korte håret han har her, så er han nok ikke helt i mål ennå! I morgen skal han erobre hele Norge!

Ingen kommentarer: