torsdag 1. april 2010

Animasjonsboks og kamerafeste

Jeg får alltid mange spørsmål om animasjonsboksen når jeg holder kurs. Boksen er et godt hjelpemiddel for barn når de lager animasjonsfilm; Den har et konstant lys, den er stødig og kamera sitter godt fast. Alle forutsetninger er til stede for å lage en film uten unødvendige flytt og rystelser. Den er egentlig ganske genial!

Mange jeg har møtt har snekret sine egne versjoner av animasjonsboksen, og et spørsmål som ofte stilles til meg er: Hvordan fester vi kamera?
Jeg lager ofte 3D- film med mine elever, da setter jeg kamera i boksens kortside og benytter et bordstativ.
Når elevene mine animerer 2D/ flatt, festes kamera slik:

Filmverkstedet Samsen i Kristiansand hadde de denne løsningen:
En utfordring mange har møtt er å finne kameraskrue! De er nesten helt "umulig" å oppdrive! Problemet løses ved å kjøpe en vanlig skrue med lik diameter som på skruefestet i kameraet, og dermed lage en kameraskrue selv. Det blir litt vanskeligere å få et "godt tak", men det går!
Det har hendt jeg har benyttet bordstativ i toppen av animasjonsboksen. Faren ved dette er at om noen skubber bort i boksen, forskyves kameraet. Mitt favorittstativ er for tiden dette:

JOBY Gorillapod kan festes over alt og skrus i alle mulige retninger. Rett og slett GENIALT!
Dersom du bestiller en animasjonsboks fra Norsk Filminstitutt, følger selvfølgelig kamerafestet med. Det eneste du trenger i tillegg er en kameraskrue!

Ingen kommentarer: