mandag 30. mars 2009

Fra bildeanalyse til animasjonsfilm!


Bildet er fra en elevfilm. Her poserer Skrik for Edvard

Den 13. mai skal jeg holde foredraget "Fra bildeanalyse til animasjonsfilm" på N-Kul- konferansen i Trondheim. Foredraget handler om hvordan man kan integrere kompetansemål fra kunst og håndverksfaget i produksjon av animasjonsfilm i skolen.

I dag fikk jeg vite at det var hele 84 påmeldte til mitt foredrag, og det gleder meg stort! Jeg ble overrasket over at såpass mange ønsker å høre om animasjon i skolen, og det gir meg håp om at flere elever etter hvert får mulighet til å benytte denne metodikken!

N- Kul arrangeres på NTNU i Trondheim 13- 15 mai. Les mer om mitt foredrag og konferansen på kurssidene mine: www.animasjoniskolen.vpweb.no

Ingen kommentarer: